Akcióink:


 

Oldal megosztása

Share this

Partnereink

Partnereink:


 Partnereink:

          

Diákmatrica 2013/2014/2 félévre

Diákmatrica 2013/2014/2 félévre:

Elkezdték kiosztani a diákigazolvány érvényesítő matricákat, amiről Neptun rendszeren keresztül üzenetet is küldtek. A jelenleg érvényes, első féléves matricák 2014. 03. 31.-én lejárnak.

A diákmatricát csak olyan hallgató kaphat, akinek nincs lejárt határidejű tartozása a neptun rendszerben.


A matricát helyben ragasztják fel a diákigazolványra, ennek hiányában a matrica átadására semmilyen körülmények között nincs mód.

Az előző félévekben a következő egyéb kitételekkel lehetett felvenni a matricákat:

A 2013/14/1 félévre érvényesítő matricát az az aktív státuszú hallgató kaphat, aki
1.
- rendelkezik érvényes OE vagy BMF diákigazolvánnyal ÉS
- államilag támogatott, államilag támogatott (képzési időn túl) vagy állami ösztöndíjas pénzügyi státuszú ebben a félévben

2.
- rendelkezik érvényes OE vagy BMF diákigazolvánnyal ÉS
- költségtérítéses, állami részösztöndíjas vagy önköltséges pénzügyi státuszú ÉS
- rendezte költségtérítési díját, vagy annak első részletét (részletfizetés engedélyezése esetén), illetve számla alapján cég/munkáltató vagy Diákhitel1-Diákhitel2 engedményezéssel fizeti helyette a DHK a költségtérítési díját, mely a Neptunban a kiírt díjtétel nevében rögzítésre is került.

A matrica átvételének módja:

- személyesen a tanulmányi osztályok erre kijelölt pontjain (Neptun üzenetek)
- meghatalmazás leadásával, harmadik személy részére is kiadják a matricát, ha a meghatalmazott hozza magával a meghatalmazó diákigazolványát,
- a levelező és távoktatási tagozatos hallgatók postai úton is kérhetik az érvényesítést, ha a diákigazolványukat ajánlott levélben elküldik a megfelelő címre. Az igazolványt - jogosultság esetén - érvényesítés után postafordultával visszaküldik. Az érvényesített igazolványt szintén ajánlott küldeményként továbbítják vissza postafordultával.

 

Forrás: Neptun rendszer (kiküldött levél)