Akcióink:


 

Oldal megosztása

Share this

Partnereink

Partnereink:


 Partnereink:

          

A 2012/13. tanév 2. félévének lezárásához kapcsolódó fontos információk hallgatók részére

A 2012/13. tanév 2. félévének lezárásához kapcsolódó fontos információk hallgatók részére

1)

A 2012/3. tanév 2. félévben a vizsgaidőszak:

Nappali tagozatos hallgatók esetén:

2013. május 21. (kedd) - 2013. június 21. (péntek) 18:00 óra

Nem nappali tagozatos hallgatók esetén:

2013. május 21. (kedd) - 2013. június 22. (szombat) 18:00 óra

A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhetnek vizsgákra.

Egy tantárgy vizsgaidőpontjai közül csak egyre tud a hallgató jelentkezni. Tárgyanként az első vizsga alkalom és az első ismétlővizsga alkalom ingyenes, az ezt követő ismétlő javítóvizsgára csak akkor tud jelentkezni a hallgató, ha a vizsgaismétlési díját már befizette.

Vizsgajelentkezések kezdete a Neptun rendszerben:

Vizsgajelentkezések kezdete aláírás bejegyzéshez kötött. A hallgató csak akkor tud vizsgára jelentkezni, ha az aláírást a tárgyból beírták a részére.

Vizsgajelentkezések kezdete minden kar esetében: 2013. május 13. 12:00

A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Utólag nem lehet hallgatót felíratni a vizsgaalkalomra.

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2013. június 5-én automatikusan elfogadottra állítja.

A hallgatók által felvett valamennyi kurzust az oktatónak kötelessége legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig 2013. május 21-ig aláírás követelmény esetén „aláírva”, „megtagadva” vagy „letiltva”; évközi követelmény esetén „érdemjeggyel (1-5)” vagy „letiltva” bejegyzéssel értékelni.


2)

Aláíráspótló típusú vizsgákkal kapcsolatos információk:

Az Aláíráspótló vizsgákra való jelentkezés feltételeiről és az aláíráspótlás díjának befizetési módjáról bővebben a Neptun honlapon, külön erről szóló leírásban olvashatnak.

Aláírás pótlása a vizsgaidőszakban (Vizsga követelményű tárgyak esetén):

A "Megtagadva" bejegyzések feltétele a hallgatók aláíráspótlásra való jelentkezésének!

Pótlás: csak egy alkalommal!

Legkésőbb 2013. június 03. (hétfő).

· az aláírás pótláshoz "Aláíráspótló vizsga" típusú vizsgaidőpontot kell kiírni, a pótlás különeljárási díj (szolgáltatási jogcím/aláíráspótlás) befizetéséhez kötött,

· az aláíráspótlásra a megelőző nap 12 óráig lehet jelentkeznie a hallgatónak, valamint eddig az időpontig kell kiírnia és befizetnie a hallgatónak az aláíráspótlás díját,

· ha a hallgató nem jelenik meg az aláíráspótláson és távollétét nem igazolja, akkor a Neptunba a "Nem jelent meg" bejegyzés kerül és abban a félévben a hallgató már nem jelentkezhet újabb aláíráspótlás vizsgára,

· ha a hallgató sikertelen aláíráspótló vizsgát tesz, akkor a Neptunba "Letiltva" bejegyzést kell rögzíteni,

· az oktató a Neptun rendszerben ellenőrizheti a befizetés meglétét

Évközi jegy pótlása a vizsgaidőszakban (Évközi jegy követelményű tárgyak esetén):

Az "elégtelen" bejegyzések feltételei a hallgatók évközi jegy pótlásra való jelentkezésének!

Pótlás: csak egy alkalommal!

Legkésőbb 2013. június 03. (hétfő).

· az évközi jegy pótláshoz "Aláíráspótló vizsga" típusú vizsgaidőpontot kell kiírni, a pótlás különeljárási díj (szolgáltatási jogcím/aláíráspótlás) befizetéséhez kötött,

· az évközi jegy pótlásra a megelőző nap 12 óráig lehet jelentkeznie a hallgatónak, valamint eddig az időpontig kell kiírnia és befizetnie a hallgatónak az évközi jegy pótlásának díját,

· ha a hallgató igazolatlanul nem jelenik az évközi jegy pótláson, akkor a Neptunba a "Nem jelent meg" bejegyzés kerül és abban a félévben a hallgató már nem jelentkezhet újabb évközi jegy pótlásra

· az oktató a vizsgalapon ellenőrizheti a befizetés meglétét

FIGYELEM! Amíg a befizetés nem történik meg a https://neptun.uni-obuda.hu/ oldalon is megtalálható leírásnak megfelelően, a rendszer nem engedi meg az adott Aláíráspótló típusú vizsgaalkalomra való feljelentkezést!

Ezért kérjük a hallgatókat, hogy körültekintően járjanak el pénzügyeikkel kapcsolatban, mert az említett díj csak a Neptun rendszeren keresztül fizethető be, Gyűjtőszámlás befizetéssel. Amennyiben utalnak a Gyűjtőszámlára, kérjük vegyék figyelembe, hogy az átfutási idő 2-3 munkanap, illetve hogy a vizsgákra mindig a vizsgát megelőző nap 12 óráig lehet jelentkezni!

3)

Vizsgákkal kapcsolatos egyéb információk:

Minden vizsgára általánosan igaz, hogy a vizsgát megelőző nap 12 óráig lehet jelentkezni a vizsgára, valamint lejelentkezni is eddig az időpontig lehet!

Az intézeti Neptun asszisztens, ill. a vizsgáztató a jelentkezettek listáját a jelentkezési határidő után a hallgatói információs rendszerből kinyomtatja. A vizsgalapon azok szerepelnek, akik első vagy második alkalommal jelentkeztek a vizsgára vagy az elégtelen osztályzat(ok) illetve a vizsgáról történő igazolatlan hiányzás(ok) miatt a vizsgaismétlési díjat már befizették.

IV díjat akkor kell fizetni, ha ugyanabból a tárgyból a harmadik, vagy esetlegesen további vizsgaidőpontra szeretnének jelentkezni a hallgatók. A vizsgajelentkezések összességében számítanak, tehát esetleges tárgyújrafelvétel esetén a következő félévben nem nullázódnak!

Az Aláíráspótló típusú vizsgák nem számítanak bele az "elhasznált" vizsgaalkalmak közé!

A vizsgán meg nem jelent hallgatók esetében a Neptun rendszerben a "Nem jelent meg" bejegyzés kerül az osztályzat helyére. Az igazolt távolmaradókat az oktató engedélye alapján az intézeti Neptun asszisztens törli a vizsgáról, az igazolatlan távolmaradók esetén az "Nem jelent meg" bejegyzés marad. Ez utóbbi esetben az adott vizsga beszámít az "elhasznált" vizsgaalkalmak közé!

Amennyiben egy hallgató ugyanabból a tárgyból tett harmadik, illetve esetleges azt követő vizsgára jelentkezne, akkor IV díjat kell fizetnie. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy amíg a befizetés nem történik meg, addig a rendszer nem engedi meg a kérdéses vizsgaalkalomra való feljelentkezést!

Az a hallgató, aki BSc, vagy MSc képzésen vesz rész, egy tantárgyból, két alkalommal kísérelheti meg a vizsga (szigorlat) letételét az adott vizsgaidőszakban.

Az a hallgató, aki nem BSc, vagy MSc képzésben vesz részt, vagy mérnökinformatikus BSc szakos hallgató, aki tanulmányait 2004. szeptemberében kezdte meg, egy tantárgyból, három alkalommal kísérelheti meg a vizsga (szigorlat) letételét az adott vizsgaidőszakban.

4)

FIGYELEM!

A Leckekönyvet a hallgató nem veheti fel a tanulmányi osztályon, így a hallgatónak személyazonosságát a vizsgán, hitelt érdemlő módon igazolnia kell, amelyre a személyi igazolvány, az útlevél, új típusú vezetői engedély (jogosítvány) ill. a diákigazolvány szolgál. A Leckekönyvbe nem kell kézzel beírni az eredményeket, minden tanulmányi bejegyzést a vizsgalapon és a Neptun rendszerben kell nyilvántartani. A Leckekönyvbe a Tanulmányi Osztály fogja beragasztani a tantárgylistát és az eredménylistát a félév lezárása után.

Szóbeli vizsgán a vizsgáztatók a megszerzett osztályzatot közlik a hallgatóval, majd azonnal ráírják a vizsgalapra. Írásbeli vizsgák eredményét a vizsgáztató köteles a vizsga befejezését követő harmadik munkanap végéig kihirdetni illetve rögzíteni a Neptun rendszerben.

Legkésőbb a vizsgaidőszakot követő hét második napjának végéig a hallgató ellenőrzi a Neptunban megszerzett eredményeket, eltérés esetén azt az oktatóval tisztázza. Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni a regisztrációs hét végéig és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva:

Óbudai Egyetem

Neptun csoport

Forrás:

Óbudai Egyetem Neptun rendszer